IMG_NEW

Nieuwsbrief 2019-9

geoorde_fuut_adult

Excursie naar Onnerpolder in Groningen op zondag 21 juli

Vertrek om 7:00 uur vanaf De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen
Kosten € 20 als bijdrage aan de kilometerkosten van de rijders.
Opgave in verband met vervoer bij Jan Hoving 06 20 00 06 92 of via e-mail j.hoving10@kpnplanet.nl
De Onnerpolder;
Uitgestrekte polder (337 ha) gelegen in het Hunzedal, begrensd door de Dr. Ebelsweg in het westen, het Drentsche Diep in het noorden, op de Hondsrug door het dorp Onnen en de Lageweg in het zuiden en de Osdijk in het oosten.
Bijzonder gebied voor onder andere witwangstern, geoorde fuuf, grote zilverreiger

witwangstern
witwangstern, foto Koos Bakker.

wijzigingen in het jaar programma

Lezing over weidevogels in onze regio door Herman Vos is op maandag 16 september
Najaarscursus vogels (her)kennen, tweede cursusavond is op maandag 9 september.
Nieuwsbrief Uitschrijven van deze nieuwsbrief