IMG_NEW

Nieuwsbrief 2019-12

2019 Paartje grauwe kiekendief fotograaf Jan Ploeger
grauwe kiekendief, foto Jan Ploeger

De grauwe kiekendief het jaarrond

Op maandag 7 oktober houdt Madeleine Postma voor ons een lezing over de grauwe kiekendief. De lezing begint om 20.00 uur in gebouw De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 te Schagen.
Kosten leden €3, niet-leden €5, dit is inclusief koffie/thee in de pauze.

De grauwe kiekendief is een sierlijke en voor Nederland zeldzame roofvogel die op de grond broedt. Dat doen ze tegenwoordig alleen nog in grootschalige landbouwgebieden, in gewassen als graan en luzerne. Op het diepte punt in 1990 toen er nog maar drie broedparen in Nederland waren werd een paartje in de Oost-Groninger akkers ontdekt. Vanaf dat moment worden ieder jaar de nesten beschermd.

Tijdens de lezing wordt u door Madeleine Postma (beschermingsmedewerker Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels) meegenomen op een reis met de kiekendieven, daarvoor is bagage nodig. Daarom komen eerst de algemene kenmerken van de verschillende soorten kiekendieven aan bod. Om vervolgens meer op soort specifieke kenmerken in te gaan aan de hand van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze? En nog veel meer.
Kennis over een soort is noodzakelijke om te komen tot een goede bescherming. Daarom in de lezing ook aandacht voor wat we geleerd hebben van onderzoeksresultaten verkregen uit veldwerk gecombineerd met hightech middelen. Dit alles heeft een deel van de ‘geheimen’ van grauwe kiekendieven onthuld. Zoals bijvoorbeeld prooikeuze, gebiedsgebruik in het broed- en winterseizoen, migratieroutes, overwinteringsgebieden of onverwachte slaapplaatsen. Onderzoek dat heeft geleid tot het ontwikkelen van een betere bescherming van deze soort en tot natuurmaatregelen in landbouwgebieden.


01 Gierzaluw-13 (6)

Vervolg gierzwaluwen in kerkje van Sint Maartensbrug

Het ecologisch onderzoek heeft laten zien dat er 14 vermoedelijke nesten van gierzwaluwen zijn, geen huismussen of vleermuizen.
Het dak van het kerkje wordt binnenkort vernieuwd.
Daarbij worden alternatieve nestruimten gemaakt door open pannen aan te brengen met onderliggend een soort doosconstructie waardoor de gierzwaluwen gemakkelijk kunnen in- en uitvliegen en nestelen.
In mei gaan leden van Tringa kijken of de gierzwaluwen weer nestelen in de kerk.
De heer Schuijt(directeur) schrijft : “ Nadat ik in eerste instantie “not amused” was door de vertraging, denk ik dat het goed geweest is dat we terug gefloten zijn en nu maatregelen hebben getroffen om de zwaluwen volgend jaar weer te laten nestelen. Ook ik vind het een mooi gezicht dat er zoveel gierzwaluwen nestelen en rondvliegen bij de kerk.
.

Landelijke Dag 2019 Sovon

Zaterdag 30 november

De Reehorst, Ede

Nieuwsbrief Uitschrijven van deze nieuwsbrief