IMG_NEW

Nieuwsbrief 2019-15

Buizerd1_081226_23765
buizerd, foto Do van Dijck

Excursie naar het Zwanenwater op zondag 17 november

Vertrek: 7.30 uur vanaf ‘De Nieuwe Nes’, Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen.
Kosten excursie € 5.00 als bijdrage aan de kilometerkosten van de rijders
Opgave in verband met vervoer bij Jan Hoving 06-20 00 06 92 of via e-mail j.hoving10@kpnplanet.nl
.
Wintertaling-1
wintertaling, foto Do van Dijck
staartmees-6
staartmees, foto Do van Dijck
Grote-Zilverreiger_1895
grote zilverreiger, foto Do van Dijck
Nieuwsbrief Uitschrijven van deze nieuwsbrief