Nieuwsbrief augustus 2020

IMG_NEW

Vogelcursus in september

Door Covid-19 zijn alle activiteiten in maart gestopt. Maar als de situatie blijft zoals die nu is dan kunnen maximaal 12 cursisten de vogelcursus volgen. In de ruimte is voldoende plaats om 1,5 meter uit elkaar te zitten. Bij excursies worden geen verrekijkers gewisseld. Voor de telescopen krijgt elke deelnemer een doekje wat in spiritus wordt gedrenkt om het oculair schoon te houden.
logolandschap

Vooraankondiging 11e Noord-Hollandse Natuurdag

Noord-Hollandse Natuurdag en dit jaar is deze op zaterdag 19 december 2020. Vanwege de corona-maatregelen weten we nog niet of de dag kan plaatsvinden in de Aristo-zalen in Amsterdam-Sloterdijk of dat het een bijeenkomst wordt te volgen via internet. In de herfst wordt de beslissing genomen. U kunt de datum wel alvast vrijhouden in uw agenda!
oeverzwaluwen1

Oeverzwaluwen in zandhoop

Dit jaar kiezen de oeverzwaluwen voor zandhopen. Jammer voor het werk aan de oeverzwaluwwand.

De kunstmatig aangelegde wand wordt verlaten, ook als zij al zijn begonnen met nestgangen maken, zodra zij een andere gelegenheid ontdekken. Zandhopen blijken dan zeer aantrekkelijke alternatieven te zijn voor broedgelegenheden.Herman Wolfswinkel stuurde hierover een aardig berichtje naar de website

grutto01

3300 ha weidevogelgebied naar de haaien

Naast de 7000 ha Zijpe- en Haze polder ligt het kleine poldertje Nes-Kaag (363 ha) . De West-Friese dijk scheidt de polder van het poldertje. In het poldertje liggen de Keinsmer wiel, een kapelletje waar je kaarsjes kunt branden en Ekovar. Ekovar is het bedrijf van biologische varkensfokker Wennekers. Al een aantal jaren zet Wennekers in het voorjaar een deel van zijn land onder water zodat een plas-dras gebied ontstaat. In 2020 werd het plas-dras gebied nog enorm uitgebreid. Met succes! Vele honderden grutto’s streken er neer om op te vetten voor het broedseizoen.
kerkje st maartensbrug (2)

Gierzwaluwen in St Maartensbrug

Eind april 2019 kreeg vogelwerkgroep Tringa een bericht van een inwoner uit St Maartensbrug. Het kerkje daar moest nodig een dakrenovatie ondergaan en daarmee zou in mei worden begonnen. Na overleg met Tringa en wat dwang van de RUD werd de renovatie uitgesteld tot de zwaluwen weer naar Afrika waren afgereisd. Er werd gekozen voor dakpannen waar gierzwaluwen onder terecht zouden kunnen. Zou dat helpen?