Nieuwsbrief september 2021

IMG_NEW
kaart fochteloerveld

Excursie zondag 12 september naar het Fochteloërveen

Vertrek 7.30 vanaf De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741XM Schagen.
Kosten :20 euro.
De kosten voor de excursie zijn een bijdrage aan de kilometerkosten van de rijders en mogelijk een consumptie onderweg.
De betaling graag contant voor aanvang van de excursie.
Opgeven in verband met vervoer bij Jan Hoving telefoon 06 20 00 06 92 of per mail:j.hoving10@kpn.nl
IMG_2687paapjekraanvogels
kraanvogelpaar met jong, foto van Natuurmonumenten

Waarom het Fochteloërveen?

Dit Hoogveengebied is een bijzondere biotoop voor Flora fauna en vogels. Hier komen veel zeldzame dieren en planten voor

Tot aan de horizon; veen, veen en nog eens veen. Op de grens van Friesland en Drenthe ligt een uitgestrekt natuurgebied, het Fochteloërveen. Een gebied dat tot de verbeelding spreekt met vogels als de kraanvogel en de blauwe kiekendief. Het Fochteloërveen is een van de laatste gebieden met hoogveen in West-Europa.
Wij komen met name voor de vogels en natuurlijk de Kraanvogels. Dit is een van de weinige gebieden waar deze prachtige vogel broed.
Maar er is meer, grauwe klauwier broed hier ook en ook het paapje kan hier waargenomen worden.
geelgors moet lukken en wij hopen op wespendief en boomvalk. Misschien zit de slangenarend er nog.

Fochteloërveen
koraaljuffer, foto Koos Bakker
Maar onze aandacht gaat ook uit naar de insecten, bijzondere libellen en vlinders zijn hier waar te nemen.
Tijdens deze excursie gaan er twee deskundigen mee op dit gebied, (Koos Bakker en Margreet Frowijn) .
De planten nemen wij ook even mee, deze zijn niet heel divers maar er zijn wel bijzondere soorten te zien zoals eenarig wollegras, lavendelheide, zonnedauw, stijve ogentroost.

Vogelcursus start op maandag 13 september.

Er is nog plaats voor 3 cursisten. Opgave via website https://www.vogelnieuwsnoordkop.nl/cursus/aanmeldformulier-voor-de-cursus/
.