IMG_NEW

Nieuwsbrief 2020-6

In verband met het Coronavirus(COVID-19)kunnen we helaas nog geen activiteiten starten. We wachten september af en dan hopen we weer met de vogelcursus te kunnen beginnen.
Zodra er meer nieuws is komt er weer een nieuwsbrief.

IJsvogel2-3-1

Nieuws uit onze regio

Hoe gaat het met de ijsvogel.

Er zijn broedvogelwanden gemaakt . Iedere jaar worden ze nagekeken en zo nodig hersteld.
- jongen bij zowel Steenloperpad als bij de Nieuwe Nes.
- voor het eerst dit jaar een IJsvogel bij Oudshoorn(Witte Paal)
- bij de Hoep zeker 5 keer een IJsvogel , helaas is de broedplek nu dicht gegroeid en daardoor moeilijk zichtbaar.
- bij de school voor doven en slechthorenden is in het begin van dit seizoen regelmatig een IJsvogel gezien door Nico Kuis .
-Wand in Warmenhuizen. Bewoond
- Er worden her en der nog meer ijsvogels gespot in Schagen (achter de Witte Paal en in het Mondriaan park) die misschien in een van de 5 locaties broeden en wat verder weg foerageren. Of ze hebben zelf een nestplaats geregeld zonder hulp van burgers.
S.v.p. waarnemingen van ijsvogels doorgeven!!!
Bij de Nieuwe Nes zit vlakbij de IJsvogels een Blauwe Reiger te broeden in de grote Dennenboom. Heeft momenteel jongen.

Oeverzwaluwen.

download
In De oeverzwaluwwand bij de Meerval in Hoep Noord broeden een of twee oeverzwaluwen. Niet veel maar het begin is er.
Op het Schagerwad in een steile oever van de brede sloot, die van west naar oost door het gebied loopt, broeden ook oeverzwaluwen.
.

Gierzwaluwen.

01 Gierzaluw-13 (6)

Of de gierzwaluwen in St Maartensbrug de nieuwe zwaluwpannen op het dak van het kerkje gebruiken is nog niet zeker. Ze vliegen er wel rond. We hopen dat ze de openingen naar de nestplaatsen vinden!!

Schagerwad

De laatste jaren inventariseer ik samen met Jaap Beers het Schagerwad.
Iedere jaar zien we er minder weidevogels , geen verassing want in heel Nederland gaat het slecht met onze weidevogels.
Dit jaar ben ik aangesproken door een vrouw die bij het Schagerwad woont. Zij vertelde dat ze een vos met een kievit in de bek had gezien. Omdat ze nu thuis werkt ziet ze veel meer vertelde ze. Dat de vos er aanwezig is wist ik al, afgelopen jaar zagen we al brandganzen met afgebeten kop
Afgelopen week ben ik heel vroeg op pad gegaan om te inventariseren. Vlak bij de rotonde, op de Kanaalweg, vond ik een doodgereden vosje (zie foto). Op de weg richting het Zand lag een dood gereden egel. Een prima ontbijt voor de kraaien.
IMG_8923vosje
IMG_8924egel

weidevogels

grutto2
Het lijkt een bijzonder beroerd jaar te worden voor weidevogels. De droogte maakt het erg moeilijk voor paartjes om de jongen groot te krijgen. Op Wieringen zijn veel nesten verloren gegaan door predatie. Er werden met wildcamera’s zowel vossen als steenmarters betrapt bij de nesten. Een goede uitzondering zijn de weilanden rond het plas-drasgebied van biologische varkensboer Wennekers(Westfriesedijk 1). Daar hebben om en nabij 30 paartjes grutto jongen groot gekregen. Er scharrelen ook pullen van de kluut in het rond.
Zowel bij Wennekers als op het Schagerwad zijn pullen van bergeenden en kluten te zien. Regelmatig zijn hier ook kleine plevieren te zien
Bergeend pullen
klutenmetpullen
sovonlogo

Vogelgeluiden, lastige soorten.

online workshop, nog te zien op
https://www.youtube.com/watch?v=RGZM_atcYl0
https://www.youtube.com/watch?v=prfaRnw-Jjs
Er is een speciale app voor vogelgeluiden BirdSoundsEurope, zowel voor Apple als Android te koop. Kost ongeveer €5. In het Nederlands, duidelijk en zonder bijgeluiden. Zang, roep, alarm enz.

Uitschrijven van deze nieuwsbrief