Nieuwsbrief januari 2023

IMG_NEW

Lezing op maandag 23 januari door Ben Koks en Elvira Werkman over “Dwaalgast in het graan”.

Steppen Kiekendief
Deze lezing vindt plaats in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 Schagen en begint om 20 uur. Leden betalen € 3 en gasten € 5.
Dit is inclusief koffie/thee in de pauze.
De steppekiekendief is een verrassende vogel. In 2017 broedde deze sierlijke roofvogel voor het eerst in Nederland, in een akker bij het Groningse Westerwijtwerd. Het was wereldnieuws, want het dichtstbijzijnde nest bevond zich 2500 kilometer verderop: in de buurt van Oulu in het noorden van Finland. Ook daar is de steppekiekendief een nieuwe broedvogel. Evenals in Spaanse, Franse en Tsjechische graanvelden.

Wat is hier aan de hand? Waar komen die steppekiekendieven ineens vandaan? Wat gebeurt er in de oorspronkelijke broedgebieden, in Rusland en Kazachstan?

In oktober 2022 verscheen ons boek ‘dwaalgast in het graan’ waarin we hebben geprobeerd alles wat nu over de spectaculaire steppekiekendief weten samen te vatten. In december waren we nog in India om daar veldwerk te doen aan deze fascinerende groep roofvogels, de kiekendieven. Tijdens deze lezing zullen Elvira & Ben afwisselend een verhaal vertellen waarbij samenwerken, het opzoeken van avonturen en het vergaren van kennis voorop staat. Kiekendieven en hun interacties met hun prooidieren leveren boeiende inzichten op die geplaatst in een bredere context ook internationale natuurbescherming verder kunnen brengen
DwaalgastInHetGraan1_BenElvira
Meer informatie over Ben Koks vindt u in de podcast Toekomst voor Natuur. In aflevering 3 een interview met Ben Koks. zie ook onderstaande informatie.
Screenshot 2023-01-17 at 20-45-04 Toekomst voor Natuur 3 - Levende landbouw – Ben Koks over zijn fascinatie voor boerenlandvogels en oude landbouwkennis op Apple Podcasts
Deze lezing is bijzonder interessant.Neem daarom gezinsleden mee naar de lezing en/of stuur deze nieuwsbrief door naar vrienden en bekenden.
.