Nieuwsbrief april 2023

IMG_NEW

Lezing op maandag 17 april door boswachter Leon Kelder

Van Dwergstern naar Pontische Meeuw

Vogeleiland de Kreupel
vogeleiland De Kreupel

Deze lezing vindt plaats in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 Schagen en begint om 20 uur. Leden betalen € 3 en gasten € 5.

Dit is inclusief koffie/thee in de pauze.

Van dwergstern naar Pontische Meeuw, Negentien jaar ontwikkelingen op vogeleiland de Kreupel


In 2004 kreeg Nederland er plotseling een nieuw eiland bij.
Midden in het IJsselmeer werd onder de rook van Andijk een 70 ha groot archipel van eilanden aangelegd, vogeleiland De Kreupel, vernoemd naar de oude ondiepte uit de Zuiderzee tijd!
Het doel was het herstellen van pionier biotopen in het IJsselmeer waar de oevers op de meeste plekken uit strakke dijken bestaan.
Dit unieke gebied van zandeilanden en ondieptes midden in het Natura-2000 gebied IJsselmeer is jaarrond een vogelparadijs.
Duizenden vogels komen hier slapen, grootte groepen watervogels gebruiken het eiland als rustige rui-locatie en natuurlijk heel veel broedvogels!
Door de het jaarlijks verwijderen van bomen en het incidenteel maaien van ruigtes is de Kreupel al jaren een ideale broedplek voor veel soorten watervogels, jaarlijks zijn er grote kolonies Aalscholvers, Kokmeeuwen, Zwartkopmeeuwen en Visdieven aanwezig op het eiland, tussen deze massa’s broedende vogels ook enkele bijzondere soorten zoals Middelste zaagbek, Krooneend, Dwergmeeuw en de laatste jaren ook een zeer snel groeiende broedpopulatie Pontische meeuwen.
Leon Kelder Boswachter Ecologie bij Staatsbosbeheer en al vanaf de aanleg betrokken bij dit gebied zal uw meenemen in 19 jaar beheer, monitoring en onderzoek op dit unieke stukje Noord-Hollandse natuur.

Aal 3-1

Tiuintip

Als je vaste planten voor de tuin koopt denk dan eens aan;:
Kwekerij De Tuinstek, https://detuinstek.nl
Walingsweg 14
Wieringerwaard
Plantenkwekerij van bijzondere vaste planten.
Milieubewust en biologisch
.